Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle transgender personen vroeg of laat een zorgvraag heeft. Er zijn in het veld van transgenderzorg verschillende opties en mogelijkheden. Niet alle trans personen vinden alle stappen noodzakelijk om zich goed te voelen in/met hun genderidentiteit en lichaam. Het traject dat een trans persoon aflegt, verschilt dus sterk van persoon tot persoon. Om alle mogelijke stappen in het transitieproces overzichtelijk te maken, ontwikkelde het Transgender Infopunt een Zorgbrochure met een transgenderzorgpad.

Het zorgpad omvat een algemeen overzicht van het volledige transitieproces met alle mogelijkheden, en een overzicht per zorgstap. De informatie, timing en voorwaarden binnen elke zorgstap zijn gebaseerd op de Standards of Care (SOC 7) van de World Professional Association for Transgender Health (WPATH). Een geactualiseerde versie van deze Standards of Care wordt binnenkort gepubliceerd.

Zorgverleners met expertise in transgenderzorg kan je terugvinden op de Zorgkaart van het Transgender Infopunt. Je kan als zorgverlener ook zelf aan de slag om jongeren en volwassenen te ondersteunen bij de start van hun genderidentiteitszoektocht.