• Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe wet betreffende de wijziging van de geslachtsregistratie van kracht.
  • Er zijn geen medische vereisten meer voor het aanvragen van een wijziging van de voornaam of geslachtsregistratie.
  • Een genderpasje kan worden aangevraagd bij het Transgender Infopunt.

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe wet betreffende de wijziging van de geslachtsregistratie van kracht. In tegenstelling tot de transwet van 2007, waarbij medische attesten vereist waren voor juridische erkenning (sterilisatie, attest van een endocrinoloog en psychiater), is deze wet volledig gebaseerd op zelfdeterminatie. Een wijziging van de voornaam of geslachtsregistratie kan met andere woorden worden aangevraagd louter door te verklaren dat men de overtuiging heeft dat de voornaam en/of het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.

Voor personen waarbij het uiterlijk voorkomen en de gegevens op de identiteitskaart nog niet in overeenstemming zijn, heeft het Transgender Infopunt het genderpasje ontworpen. Dit pasje kan helpen wanneer er verwarring is over de identiteit van de gebruiker van het pasje, bijvoorbeeld wanneer de foto niet overeenkomt met de uiterlijke verschijning van de persoon, maar heeft verder geen wettelijke waarde.

Wijziging voornaam

Heel wat transpersonen willen graag hun voornaam wijzigen. Voor transpersonen was dit sinds de transgender wetgeving van 2007 al een recht, op voorwaarde dat men gestart was met hormoontherapie. Deze voorwaarde is sinds 1 januari 2018 niet meer nodig. Men kan gewoon naar de ambtenaar van burgerlijke stand van de woonplaats gaan en een voornaamswijziging aanvragen. Een gedetailleerde beschrijving van het aanvragen van een voornaamswijziging is hier terug te vinden.

Wijziging geslachtsregistratie

Sinds de transgender wetgeving van 2007 was een geslachtswijziging voor transpersonen een recht, mits men aan bepaalde medische vereisten voldeed (meer bepaald gesteriliseerd zijn). Dit is sinds 1 januari 2018 niet meer het geval. Een wijziging van de geslachtsregistratie kan aangevraagd worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats met een verklaring dat men de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit. Drie maand later moet men deze verklaring nogmaals bevestigen. Men hoeft dus geen operaties meer te ondergaan. Een gedetailleerde beschrijving van het aanvragen van een geslachtswijziging vindt u hier.