Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19-05-2017.

Transgender Infopunt voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.

Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://transgenderzorg.be/ (hoofdwebsite)

Testresultaten

  1. 19-05-2017: Test met automatisch testinstrument

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.