Kinderen en jongeren

Kinderen leren al erg vroeg en via verschillende kanalen over gender en sekse. De meeste kinderen en jongeren voelen zich duidelijk jongen of meisje (genderidentiteit) en stellen gedrag (genderexpressie) dat door de maatschappij wordt aanvaard als passend bij hun geboortegeslacht. Er zijn echter ook kinderen die niet aan de stereotiepe genderrolverwachtingen voldoen. Als het kind … Continue reading Kinderen en jongeren