• Niet elke transpersoon heeft nood aan psychologische ondersteuning.
  • Psychologische begeleiding en assessment vindt bij voorkeur plaats binnen een gespecialiseerde setting indien chirurgische interventies gewenst zijn.
  • Ook partners, kinderen en ouders van een transpersoon kunnen nood hebben aan psychische ondersteuning.
  • Niet alle transpersonen identificeren zich als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’. Een groot aandeel transpersonen identificeert zichzelf als gendervariant, queer of anders, en valt dus buiten de binaire gendercategorieën man of vrouw.
  • Kinderen vanaf 3 à 5 jaar hebben al een redelijk goed beeld van het meisje en/of jongen zijn. Het is belangrijk hun genderidentiteit te erkennen, maar het wil echter niet zeggen dat zij lijden aan genderdysforie of later een medische transitie zullen verkiezen. Het is raadzaam om tijdig (voor de puberteit) contact te nemen met de gespecialiseerde zorg.