Hoewel de maatschappij steeds meer aanvaardend staat tegenover transgender en genderdiverse personen, zijn de meeste mensen zich niet bewust van de moeilijkheden die transgender personen kunnen ondervinden binnen alle aspecten van het dagelijks leven. Nochtans kunnen enkele kleine aanpassingen en aandachtspunten een zorgomgeving al veel transvriendelijker maken, en zo de weg naar de gezondheidszorg voor trans personen gemakkelijker en aangenamer maken. Dit kan gaan over correct omgaan met transgender patiënten en cliënten op het vlak van aanspreking, bijvoorbeeld door het screenen van de eigen administratie en correspondentie op het gebruik van geslachtsregistratie, sensitiviteit met betrekking tot geheimhouding en ethiek, aandacht voor genderinclusieve infrastructuur, en bewustzijn voor wat de gevoeligheden kunnen zijn bij fysiek onderzoek.

Download de factsheet ‘een transvriendelijke zorgomgeving‘ voor concrete tips met betrekking tot het creëren van een transvriendelijke zorgomgeving (PDF).

Waarom is aandacht voor een transvriendelijke zorgomgeving zo belangrijk?

Onderzoek wijst uit dat heel wat transgender personen angst hebben om met gezondheidsproblemen bij een hulpverlener langs te gaan. Heel wat transgender personen hebben dan ook negatieve ervaringen met de gezondheidzorg (Motmans, Wyverkens & Defreyne, 2018).  Deze negatieve ervaringen hebben uiteraard een verregaande invloed op de persoon. Veel trans personen zullen gezondheidszorg vermijden en slechts in zeer ernstige gevallen of na verloop van een lange tijd beroep doen op een hulpverlener. Dit heeft ten eerste zware gevolgen voor hun fysieke gezondheid, maar kan ook voor (bijkomende) mentale gezondheidsproblemen zorgen, dit terwijl trans personen reeds een kwetsbare groep vormen voor verschillende gezondheidsproblemen. Voor een aantal trans personen kan een negatieve ervaring met een hulpverlener zelfs traumatisch zijn. Dit bemoeilijkt verder hun toegang tot algemene én transspecifieke gezondheidszorg.