De studie ‘leven als transgender in België’ toonde aan dat 70% van de Belgische transpersonen negatieve ervaringen heeft met de gezondheidszorg (Motmans et al., 2009). Ook in een Europese studie rapporteerden transpersonen onder andere ongepaste nieuwsgierigheid van hulpverleners, het negeren van transspecifieke noden, onder druk gezet worden om een medische of psychologische test te ondergaan, ongelijk behandeld worden door de medische staf, niet in behandeling gaan uit vrees voor discriminatie en intolerante reacties, en moeilijkheden om toegang te vinden tot gezondheidszorg (FRA, 2014). Ook hebben veel transpersonen angst en schaamte wanneer er bij het bezoek aan een hulpverlener een fysiek onderzoek aan te pas zou kunnen komen.

Vaak ontstaan de negatieve ervaringen van transpersonen met de gezondheidszorg niet omwille van kwaadwilligheid van de hulpverlener, maar eerder uit onwetendheid en gebrek aan kennis over het transgender thema. In de Belgische studie gaf meer dan 40% van de respondenten aan dat de huisarts, psycholoog of psychiater hen wel wilden helpen, maar geen informatie had over het thema (Motmans et al., 2009). De kennis- en onderzoeksontwikkelingen met betrekking tot dit thema zijn inderdaad nog vrij nieuw en het is veelal een uitzondering dat het transgenderthema wordt opgenomen in het lessenpakket in medische richtingen.

De veelvoudige negatieve ervaringen van transpersonen met gezondheidszorg hebben uiteraard een verregaande invloed op de persoon. Veel transpersonen zullen gezondheidszorg vermijden en slechts in zeer ernstige gevallen of na verloop van een lange tijd beroep doen op een hulpverlener. Dit heeft ten eerste zware gevolgen voor hun fysieke gezondheid, maar kan ook voor (bijkomende) mentale gezondheidsproblemen zorgen, dit terwijl transpersonen reeds een kwetsbare groep vormen voor verschillende gezondheidsproblemen. Voor een aantal transpersonen kan een negatieve ervaring met een hulpverlener zelfs traumatisch zijn. Dit bemoeilijkt verder hun toegang tot algemene én transspecifieke gezondheidszorg.