• Onderzoek toont aan dat transgender personen angst of terughouding ervaren om beroep te doen op de eerstelijns gezondheidszorg omwille van verschillende redenen. Een transvriendelijke zorgomgeving is een essentiële eerste stap om aan hun noden mbt gezondheidszorg te voldoen.
  • Het is belangrijk om de problemen van de persoon gerelateerd aan diens genderidentiteit altijd ernstig te nemen, maar ook los te kunnen zien van andere mogelijke fysieke of psychische problemen waarvoor de persoon zorg nodig kan hebben.
  • Zorg voor een respectvolle behandeling waarbij rekening wordt gehouden met de eigen identificatie van de persoon, de gewenste naam, voornaamwoorden en aanspreektitels worden gebruikt en de privacy wordt gerespecteerd.
  • Kleine aanpassingen (bijvoorbeeld in de registratie en administratie, de briefwisseling of de sanitaire infrastructuur) kunnen al een groot verschil maken in het creëren van een zorgomgeving waarin transgender en gender-nonconforme personen zich comfortabel en welkom voelen.