• Veel transpersonen ervaren angst of terughouding om beroep te doen op de eerstelijns gezondheidszorg omwille van verschillende redenen. Een transvriendelijke zorgomgeving is een essentiële eerste stap om aan hun noden mbt gezondheidszorg te voldoen.
  • Het is belangrijk om de problemen van de patiënt gerelateerd aan zijn genderidentiteit altijd ernstig te nemen, maar ook los te kunnen zien van andere mogelijke fysieke of psychische problemen waarvoor de patiënt zorg nodig kan hebben.
  • Zorg voor een respectvolle behandeling waarbij rekening wordt gehouden met de eigen identificatie van de patiënt, de gewenste aanspreektitels worden gebruikt en de privacy van de patiënt wordt gerespecteerd.
  • Kleine aanpassingen (bv in de registratie en administratie van patiënten, de briefwisseling of de sanitaire infrastructuur) kunnen al een groot verschil maken in het creëren van een zorgomgeving waarin transgender en gender-nonconforme personen zich comfortabel en welkom voelen.