Deze website werd ontwikkeld door het Transgender Infopunt, in kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het Transgender Infopunt (kortweg TIP) is het centrale en neutrale onthaal-, informatie- en kenniscentrum voor het transgenderthema. Het TIP is gratis en anoniem toegankelijk voor iedereen met vragen over het transgenderthema. U kunt bij ons terecht met al uw zorgen en vragen over familiale problemen, werkgerelateerde aspecten, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatie en nog veel meer. Wij bieden een luisterend oor en relevante, wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Per telefoon of mail kan tevens een persoonlijke afspraak gemaakt worden indien daar behoefte aan is. Het TIP biedt zelf geen langdurige begeleiding aan, maar iedereen kan er wel terecht voor een verkennend gesprek. Dankzij onze zorgkaart kunnen we hulpvragers makkelijk op weg helpen. Het zorgpad helpt hulpverleners en hulpvragers om een overzicht te krijgen van alle mogelijke stappen in transgenderzorg. Organisaties en instanties kunnen bij het Infopunt terecht voor consultancy, educatie of onderzoek.