Transgender personen ervaren soms stress of angst bij de gedachte aan een mogelijk fysiek onderzoek wanneer zij beroep doen op een arts of hulpverlener (Williamson, 2010). Dit leidt ertoe dat sommige trans personen een consultatie bij een arts zullen vermijden, en dit heeft natuurlijk nadelige gevolgen voor hun gezondheid. Uit Belgisch onderzoek is geweten dat haast een kwart elk contact met de reguliere gezondheidszorg vermijdt, en dat gemiddeld slechts 60% volledig open praat met de huisarts of hulpverlener (Motmans, 2009). Volgens de recentste FRA studie (2020) heeft 30% van de Belgische transgender personen in de 12 maanden voor de survey discriminatie in de gezondheidszorg ervaren. Daarom is het belangrijk om een transvriendelijke zorgomgeving te creëren waarin de persoon zich comfortabel voelt. Enkele concrete tips voor het transvriendelijk maken van uw praktijk kan u nalezen in de factsheet ‘een transvriendelijke zorgomgeving’ (PDF).

Daarnaast is het belangrijk om oog te hebben voor de stress die voor trans personen vaak gepaard gaat met een medisch onderzoek, en de persoon indien nodig gerust te stellen. Leg uit wat u zal doen en waarom dit nodig is. Transgender personen kunnen het moeilijk hebben met bepaalde lichaamsdelen, zoals de borst of geslachtsdelen. U kan deze genderneutraal benoemen (gebruik bijvoorbeeld ‘genitaliën’ of ‘borst’), of vraag wat de gewenste term is die de persoon zelf ook gebruikt voor dit lichaamsdeel.

Sommige trans personen hebben niet de anatomie die cisgender personen hebben. Dit is afhankelijk van de genderbevestigende behandeling die de persoon heeft ondergaan of ondergaat op dat moment. Daarnaast vinden niet alle trans personen alle opties binnen de genderbevestigende behandeling noodzakelijk, of zijn bepaalde aanpassingen niet mogelijk of gewenst. Respecteer hierbij de behandelingskeuzes van de persoon. Het kan dus bijvoorbeeld ook zijn dat een trans man nog borsten heeft, of dat de genitaliën niet werden veranderd. Ook hebben sommige aspecten van de genderbevestigende behandeling een invloed op bepaalde lichaamsdelen: hormoontherapie zorgt er bijvoorbeeld voor dat bij trans vrouwen borstgroei plaatsvindt. U gaat dus best niet uit van een ‘standaard’ mannelijke of vrouwelijke anatomie.