Hormonale behandeling oefent een belangrijk effect uit op de lichaamssamenstelling, waarbij globaal gezien een toename in vetmassa en afname in spiermassa wordt gezien bij transvrouwen en een afname in vetmassa en toename in spiermassa bij transmannen. Deze, maar ook directe effecten van de hormonale behandeling kunnen een invloed uitoefenen op het glucosemetabolisme. Naast de effecten van de hormonale behandeling spelen ook andere factoren die gepaard gaan met de transitie, zoals verandering in dieet en lichaamsinspanning, een belangrijke rol.

De effecten van hormonale behandeling op het glucosemetabolisme, het risico op ontwikkeling van diabetes en het effect op de diabetesregeling is nog niet zo goed gekend.

De effecten van de hormonale behandeling bij transvrouwen op insulinegevoeligheid toonde een afname in insulinegevoeligheid (Elbers et al.,2003; Wierckx et al.,2014). Bij transmannen vonden sommige studies (Wierckx et al., 2014) een verbetering op parameters van insulinegevoeligheid, anderen (Elbers et al., 2003) vonden geen effect , nog anderen (Polderman et al., 1994) vonden een achteruitgang.  De verschillende resultaten in de studies zijn mogelijks ook te wijten aan onder andere verschillen in populaties, duur van follow-up en type hormonale behandeling.

Deze veranderingen in insulinegevoeligheid bij transvrouwen en transmannen lijken niet leiden tot een toenemende incidentie van diabetes mellitus op korte termijn (Wierckx et al., 2014). Een case- control studie (Wierckx et al., 2013)  toonde wel een verhoogde prevalentie voor diabetes mellitus type 2 in vergelijking met de Belgische populatie, maar deze was niet gecorrigeerd voor risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes mellitus. Bovendien kan er ook sprake zijn van een screeningsbias.

De effecten van hormonale therapie op de diabetes behandeling bij transgenderpatiënten is nog niet bestudeerd. Door de mogelijke effecten van hormonale therapie op het glucosemetabolisme is het aannemelijk om een nauwgezette opvolging te voorzien. Bovendien is een goed gecontroleerd glucosemetabolisme ook zeer belangrijk perioperatief om wondgenezing te optimaliseren  en infectierisico  te verminderen.

Katrien Wierckx